Obec Mladějovice Oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od 

OZV  o odpadech 2-2015.doc

                    1.1.2016
OZV o užívání veřejného prostranství

1.1.2011

OZV o znaku a praporu obce č.1/2004 

23.3.2004

OZV Požární řád obce č.2/2004 

23.3.2004

OZV o poplatku za psa č.1/2010

1.1.2011

OZV o výherních automatech č.4/2010

1.1.2011

OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č.1/2011

1.1.2012

OZV o zrušení obecně závazné vyhlášky č,4/2010

6.3.2002

OZV o vyhlášení závazné části územ.plánu obce Mladějovice č.2/2002

6.3.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení ZO

Rok 2015

Usnesení ZO č.4/2015 ze dne 4.3.2015

Usnesení ZO č.3/2015 ze dne 20.1.2015

Usnesení ZO č.2/2014 ze dne 15.12.2014

Ustavující usnesení č.1 ze dne 4.11.2014