Sledujte nás na facebooku Napište nám Fotogalerie

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > stará struktura-nemazat > Historie

Historie

Mladějovice, něm. Bladowitz, leží v podhůří Nízkého Jeseníku asi 5 km severozápadně od Šternberka. První zmínka je z roku 1141 v listině, kterou kníže Soběslav potvrzuje příjmy kostela sv.Václava v Olomouci.
Starobylá vesnice patřila již v r.1141 k statkům olomoucké kapituly. Od 13. století byla lénem olomouckého biskupství a jako taková se v polovině 15. století stala součástí šternberského panství. Od r. 1850 byly Mladějovice samostatnou obcí politického a soudního okresu Šternberk. V letech 1938 – 1945 byly připojeny k Německu. Dnes jsou součástí okresu Olomouc.

Jižní pohled na farní kostelHistorie  k Moravě - přehled dní, kdy se vyvěšuje moravská vlajka v obcích a městech Moravy  dokument významných dní Moravy  a další informace o  "učiteli národů"

Obec Mladějovice je od počátku původu slovanského a až do doby pobělohorské byla ryze českou.

První zmínka o obci je v listině z r. 1131, kterou kníže Soběslav potvrzuje příjmy kostela sv. Václava v Olomouci.

Dějiny obce Mladějovice v datech

 • R. 1296 - vesnice s kostelem
 • R. 1390 - přechází obec do majetku pánů ze Šternberka
 • R. 1395 - majetek Petra ze Šternberka
 • R. 1430 - prochází krajem husitská vojska pod vedením
                    Prokopa Velikého Holého a po týdenním
                    obléhání dobývají Šternberský hrad, kde
                    zůstane 2 roky husitská posádka
 • R. 1444 - potvrzuje Jiří z Kravař luh a práva dědičné rychty v Mladějovicích Filipovi  
                    českou listinou

Usedlíci v Mladějovicích - v době 30-ti leté války se zde usazovali Němci

 • R. 1600 - seznam usedlíků v obci Mladějovice, jak je uveden v urbáři šternberského 
                    panství
 • R. 1625 - přechází mladějovický kostel pod šternberské Augustiány
 • R. 1637 - česká listina v původní báni kostelní, druhá r. 1667
 • R. 1642 -1650 švédská vojska drží Šternberk
 • R. 1651 - nejstarší záznamy ve farní matrice - české
 • R. 1659 - německá listina - Libius z Wurtenberka potvrzuje právo štb. hejtmana
                    Kaspara Scherl na zakoupení 2 gruntů v Mladějovicích
 • R. 1704 - v obci vypukl mor
 • R. 1766 - velký požár v Mladějovicích -vyhořelo 15 usedlostí
 • R. 1795 - obec má 67 domů, 420 obyvatel
 • R. 1791 - byl zbořen starý kostel a 11.4.1791 se začal stavět nový kostel R.1792 - vysvěcení kostela sv. Marii  Magdaléně
 • R. 1805 - v obci Rusové
 • R. 1834 - 21. srpna - velká bouře v okolí, mnoho škod na úrodě
 • R. 1834 - cholera v Mladějovicích
 • R. 1843 - se 2 usedlíci vykoupili z roboty za 1415 zl. 33 krejcarů
 • R. 1848 - zrušena robota
 • R. 1851 - opět cholera říjen - listopad
 • R. 1855 - vyhořela Velká strana - oheň vznikl v č. 48 a shořelo 15 stavení
 • R. 1858 - dostala věž kostela dnešní podobu
 • R. 1866 - v obci Prusové - konali voj. bohoslužby na Křížové cestě (Kapličky)
 • R. 1868 - vypuštěny rybníky (700 měr - dnes velký rybník 1,40ha)
 • R. 1871 - 73 - stavba dráhy ze Šternberka do Uničova
 • R. 1873 - 76 - vykácen les Březina (Horta)
 • R. 1885 - zřízena zastávka žel. dráhy Mladějovice
 • R. 1887 - 89 - stavba silnice Šternberk - Uničov
 • R. 1900 - sčítání lidu - v Mladějovicích 528 osob z toho 512 Němců a 16 Čechů
 • R. 1910 - sčítání lidu -552 němců a 8 čechů
 • R. 1914 - 1918 světová válka
 • R. 1918 - dne 28.10 - osvobození národa
 • R. 1921 - sčítání - 530 Němců, 54 Čechů , 1 cizinec
 • R. 1922  - 2. května , otevření české školy , 7 čes. žáků
 • R. 1925 - 26 - pozemková reforma v obci, vznik Dolní a Horní kolonie slavnost předání
                    půdy /pomník na Dol. kolonii/
 • R. 1928  - 1.srpna se v kostele sv. Marie Magdalény sloužila první česká mše
                  - 16. září začíná vyučování v nově postavené české škole, která má 39 dětí, v té samé budově
                     je zřízena i škola mateřská  - 13 dětí
 • R. 1930 - sčítání lidu: 201 Čechů, 535 Němců a 12 cizinců
 • R. 1931 - volby česká hraničářská kandidátka - 95 hlasů zvoleni 3 čl. zastupitelstva obecního
 • R. 1933 - stává se nejsilnější stranou německá SDP
 • R. 1934 - přichází na školu hraničářský učitel,p. Jarosl. Vrbický místo správce školy p. Josefa Valíčka
 • R. 1935 - 75 čl.Národní jednoty pro východní Moravu v 0lomouci
 • R. 1938 - ve škole 23 žáků - jeden učitel

okupace a utvoření protektorátu Čechy a Morava

 • R. 1943 - stalingradská bitva
 • R. 1944 - podzim - stěhovaly se kolony tyrolských Němců, kteří zde byli již usazeni
 • R. 1945 - ve škole 29 žáků a 1 učitel

osvobození obce souviselo s osvobozením okresu

 • 6.května 1945 - ukrajinská skupina gen. Jeremenka, postup Šumperk - Přerov, směr Svitavy -Kolín
 • Již  8.5.1945 se vraceli první rolníci z Dolní Kolonie a 10.5.1945 se konala první ustavující schůze za účasti 16 občanů, většinou starousedlíků. Předsedou MNV zvolen J.Šipula, místopřed. J. Orság a 11 zastupitelů.
 • R. 1947 - ve škole 65 žáků, 2 učitelé
 • R. 1946 - 5.7.- zvolen pracovní výbor MNV, který odpovídal politickému rozdělení v obci. V těchto letech se také obnovil kulturní život v obci.
 • R. 1948  -  poválečná obnova hospodářství a průmyslu v republice, doluje se v železorudných dolech v Krákořicích, škola měla 56 žáků a dva učitele
 • R. 1953  -  škola měla 79 žáků a 2 učitele
 • R. 1954  -  škola měla 84 žáků a 3 učitele
 • R. 1956  -  velká živelná pohroma, vysoké škody na polích
 • R. 1958  -  založen Československý svaz mládeže
 • R. 1959  -  byl dobudován kulturní dům a budova MNV, kde byla obecní knihovna a zřízena pošta. Pro mateřskou školu byla uvolněna budova č. 132 a do školy nastoupil ředitel p.Boh.Mayer, který nahradil p.Vrbického odcházejícího do důchodu. Byl založen Požární sbor a zakoupena stříkačka.
 • R. 1960  -  zrušen okres Šternberk a vytvořen okres Olomouc, kraj olomoucký přejmenován na Severomoravský se sídl. v Ostravě 
  - 8.května 1960 byla uložena schránka s dukelskou prstí do zdi místní ZŠ
  - 11.června 1960 - volby do Nár. shrom., KNV, ONV a MNV
  - byly postaveny 4 obytné domy na statku Mlad. a r. 1961 předány do používání
  - zbytkový statek Ml. má 280 ha půdy a stal se Státním statkem
  - dětský útulek na statku má 15 -20 dětí
 • R. 1962  - byla ukončena socializace vesnice, úprava rybníka z 0,20 ha na 1,40 ha /r.1961/, celková úprava potočního příkopu a zatrubnění v délce 9 km, vyměněna a rozšířena elektrická síť, únor -masová chřipka
           Složky v obci:    Svaz žen - 30 čl.
                                      Sokol - 28 čl.
                                      ČSČK - 40 čl.
                                      SPO - 27 čl.
                                      Osv.beseda, zal. r. 1945 , kroužek divadelní, hudební, knihovna
 • R. 1963  - 1.2.1963 byly sloučeny obce Komárov, Řídeč a Mladějovice do jednoho  zemědělského družstva, obhospodařují 1.047 ha a mají 231 čl., předseda Jan Blaha - Řídeč /17Kč na jednotku/, do školy nastoupil ředitel p.Jan Bis
 • R. 1964  - ve škole 63 žáků - 3 učitelé
  - 1.června 1964 -sloučení obcí: Řídeč, Komárov, Mladějovice , počet obč. 965
  - 24.června -volby do Nár. shrom.,krajů, okresů a obcí
 • R. 1973 - sloučení JZD Paseka a JZD Mladějovice , 298 pracovníků
  - vzhled obce se mění k lepšímu, upravuje se zeleň i cesty a také se zvyšuje hmotná vybavenost občanů
  - občané dojíždí za prací do Šternberka (Chronotechna), Uničova (Unič.strojírny) a Olomouce
 • R. 1976 - volby do NV všech typů, pro Mladějovice zvolen Skládal 0l.
 • R. 1977 - ve škole 38 dětí, 3 učitelé
  - oprava KD, oprava pož. zbrojnice, GO vedení el.energie  mateřské školy čp.132
 • R. 1978 - 3O let únorových událostí 11 velkých akcí, večer důchodců účast 118 os.
 • R. 1979 - integrace se Šternberkem, vytváří se Občanský výbor, dětí ve škole 42, 2 učitelé

Od r. 1979 do r. 1991 pod Šternberkem

 • R. 1991 - od 1.1. samostatná obec s obecním úřadem, starosta p. Kouřil Miroslav
 • R. 1993 - k 1.1.1993 byla naše republika rozdělena - Česká republika , Slovenská republika
 • R.1994 - dokončena rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu                          Formanka
 • R.1997 - plynofikace obce -zahájen provoz v listopadu
 • R.1998 - kabelizace telefonní sítě v obci, v říjnu silná vichřice způsobila škody na stromech u hřbitova a v parku,  poškodila i naši nejsterší památnou lípu u kostela
 • R. 2002 - vznikl Svazek obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč, který zajistil výstavbu splaškové kanalizace v obcích a čistírnu odpadních vod v Mladějovicích, po volbách zastupitelstva starosta p.ing.Josef Pelikán 
 • R. 2003 - zahájena výstavba čističky odpad.vod a splaškové kanalizace pro tři obce prostřednictvím Svazku obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč, který získal dotaci od státu. 
 • R. 2004 - schválen návrh znaku a praporu obce, zahájen zkuš.provoz čističky odpad.vod a splaškové kananlizace
 • R. 2005 - oprava cest po výstavbě kanalizace, vznik JSDH při obci/ 6 členů,
 • R. 2006 - oprava cesty  a veřejného osvětlení ke hřbitovu. Výstavba chodníku, vjezdů a osvětlení k 8 RD u nádraží.
 • R. 2007 - v lednu vichřice poškodila střechu KD a rozbila hlavní kříž na hřbitově, střecha byla nově pokryta a kříž opraven za pomoci dotace z Olomouckého kraje, budova mateřské školy byla rekonstruována a zvětšena přístavbou herny, zvýšení počtu stavu dětí na 25. Počet obyvatel na konci roku je 660.
 • R. 2008 - výstavba přivaděče pitné vody v Řídči pro posílení zásobování pitnou vodou všechny obce
 • R. 2009 - výměna dešťové kanalizace a rekonstrukce vozovky vše na ulici pod hřbitovem-obytná zóna)a oprava kříže sv.Floriánka

 

Dominanta naší obce

památná Mladějovická lípa byla v soutěži "Strom roku 2009" vyhodnocena na druhém místě z dvanácti finalistů s počtem 7805 hlasů. Komentář o lípě   LÍPA.doc , foto Petr Francán

lípa lípa v obci lípa  

              foto 2008

               Jaro 2008

       jarka 2011 352.jpg

 záplavy 2011-přívalový déšť

P1030786.JPG

 

 

 • R.2010 - sčítání osob, domů  a bytů / 681 obyv.obce, oprava sloup Panny Marie Imaculáty, prodlužují se sítě k novostavbám, nová deska na "Památníku pozemkové reformy r.1926". Správci drážních cest opravili most pod tratí u lesa.
 • R.2011 - dokončení rekonstrukce budovy základní školy-okna, dveře,obklady, dlažba..., renovace kapliček a kaple u kostela, oprava kanalizace přes park-vodní příkop a vyčištění příkopu za nádražím - opatření proti zaplavení, vyčlenění nových stavebních míst u nádraží - 2.etapa zástavby 17 RD
 • R.2012 - výstavba 1.části cyklostezky ŠTERNBERK-UNIČOV s prvním přechodem pro chodce v obci od kříže sv.Floriánka vedle kulturního domu až po malou stranu, kudy bude stezka pokračovat /tj. v horní části obce naproti kostelu a na nejvíce nebezpečném úseku pro pěší /. Postavení dětského koutku v parku ve středu obce.
 • R.2013 - výstavba sítí a komunikace ke stavebním pozemkům pro další zástavbu 17 rodinnými domky u nádraží. Zahájení prací na rekultivaci skládky komunálního odpadu v Mladějovicích/ na skále/po přislíbení dotace z fondu ŽP. Vlastník Římskokatolická církev Šternberk zahájila 1.etapu opravy omítky kostela za finanční podpory obyvatel a obce a to nejprve opravou věže spolu se vstupem na chór k varhanům. Nové elektrické hodiny.
R.2012 - výstavba 1.části cyklostezky ŠTERNBERK-UNIČOV Postavení dětského koutku v parku ve středu obce R.2013 - výstavba sítí a komunikace ke stavebním pozemkům pro další zástavbu 17 rodinnými domky u nádraží. R 2013 - zahájila 1.etapu opravy omítky kostela za finanční podpory obyvatel
R.2012 - výstavba 1.části cyklostezky ŠTERNBERK-UNIČOV R.2012 - Postavení dětského koutku v parku ve středu obce R.2013 - výstavba sítí a komunikace ke stavebním pozemkům pro další zástavbu 17 rodinnými domky u nádraží. R 2013 - zahájila 1.etapu opravy omítky kostela za finanční podpory obyvatel
 • R.2014 - zahájena  rekultivace staré skládky
 • R.2015 - dokončena rekultivace staré skládky komunálního odpadu za pomoci dotace z OPŽP
 • R.2016 - oprava varhan v kostele za pomoci sbírky od občanů a od obcí  Mladějovice, Komárov a Řídeč , počet obyvatel překročil 700, přístavba k obecnímu úřadu místo stodoly - kancelář starosty, knihovna, obřadní místnost, zasedačka a garáž se stáním pro techniku k údržbě obce, plynové topení, výstavba víceúčelového hřiště, počet obyvatel 702 na konci roku.
 •  viceucelovehriste (8).JPG viceucelovehriste (11).JPG 

   rekultivace.jpg

  dokončená rekultivace skládky

   nové hřiště.jpg

  nové hřiště s umělou trávou

   pristavbaOU (1).JPG  pristavbaOU (39).JPG pristavbaOU (38).JPG 

   lampionovypruvod2017 (3).JPG

   

   nová knihovna 2.jpg  knihovna 2.jpg  obřadní místnost 2.jpg  obřadní místnost.jpg
   v přízemí nová knihovna    první vítáni 29.4.2017 v nové obřadní místnosti
 • R.2017