Sledujte nás na facebooku Napište nám Fotogalerie

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > stará struktura-nemazat > Projekty a záměry

Projekty a záměry do r.2018

 • Obnova světelného fondu v obci
 • Rekonstrukce místního veřejného rozhlasu
 • Obnova a údržba drobné sakrální architektury - - -kaple/ r.2016, kapličky
 • Obnova a úprava zeleně v obci, nákup vybavení na údržbu
 • Oprava vjezdů v centru obce u hlavní silnice
 • Sportovní areál -  vybudování tenisového kurtu, nová výsadba zeleně -  - - splněno v roce 2016
 • Přístavba obecního úřadu- bezbarierová knihovna, kancelář, sklad-garáž - - - splněno kolaudace 2017
 • Chodník-stezka pro chodce a cyklisty od křižovatky na Hnojice a dále na konec zástavby po kolonku
 • Cyklostezka mezi obcemi

Hotové části projektů

ROK 2005

 • výstavba kanalizace a ČOV - 12/2005  ( dotace SFŽP přes Svazek obcí MKŘ )
 • komunikace opravena  na dolní kolonii -  5/2005  ( dotace z POV 200.000,-Kč )

ROK 2006

 • část chodníku a vjezdy k nádraží a nové osvětlení - 11/2006  (dotace z POV 400.000,-Kč )
 • opravená cesta a výměna osvětlení ke hřbitovu, prostranství před KD a zbrojnicí -11/2006

ROK 2007

 • oprava hlavního kříže hřbitova po vichřici - 8/2007 (dotace 50.000,-Kč z kraje )
 • přístavba mateřské školy a její celková rekonstrukce /r.2007

ROK 2008

 • příspěvek na výstavbu přivaděče pitné vody v Řídeč-1.200 000,-Kč 
 • výstavba prodloužení plynovodu, vodovodu k novostavbám za humny od rybníka k novostavbám
 • výměna oken v tělocvičně a položení dlažby v budově školy -8/2008

ROK 2009

 • zřízení pracoviště CzechPOINTu (dotace z IOP 71.337,-Kč)
 • oprava dešťové kanalizace pod hřbitovem-sev.ulice
 • výstavba obytné zóny pod hřbitovem - komunikace-sev.ulice , včetně veřejného osvětlení -   (dotace z POV 500.000,-Kč)
 • oprava chodníku k mateřské škole
 • umístění radaru u Svobodového čp.84
 • oprava kříže se Sv.Floriánem
 • oprava veřejného osvětlení a montáž regulátoru snížení spotřeby energie na veřejné osvětlení
projekty projekty projekty
  před výstavbou v obytné zóně pod hřbitovem hotový chodník a v pozadí opravený kříž Sv.Floriána  nová cesta v obytné zóně pod hřbitovem

ROK  2010

 • přístřešek - pergola na místním hřišti 
 • sloup Panny Marie Imaculáty - celková oprava v roce 2010 (dotace z kraje 50000,-Kč)
 • prodloužení inženýr.sítí za humny od školky k novostavbě RD 

ROK 2011

 • oprava kanálu přes park ve středu obce- 4/2011
 • pořízení auta pro jednotku hasičů při obci- výše 35.000,-Kč dotace z Olomouckého kraje 
 • výměna elektroinstalace a  oken ve třídách v budově základní školy 6-7/2011
 • oprava omítek  u "Kapliček křížové cesty" a přidání mříží  4-5/2011
 • oprava kaple naproti kostelu 4-6/2011

ROK 2012

 • oprava kříže před hřbitovem po havárii /náhrada od pojišťovny 27.600,-Kč
 • výstavba dětského koutku v parku ve středu obce -186 tis.Kč
 • oprava chodníku a navazující míst.komunikace vedoucí ke školce  (dotace z POV Olom.kraje 500.000,-Kč)
 • zpracování nového územ.plánu -1.fáze (dotace z POV OK ve výši 75.000,-Kč)
 • výstavba stezky pro chodce a cyklisty -1.etapa za pomoci dotace z Olom.kraje ve výši 693 091,-Kč
projekty projekty projekty
     

Foto před a po opravě chodníku ve středu obce a navazující cesty vedoucí k mateřské škole v roce 2012.

ROK 2013

 • šatny TJ-plast.okna
 • úprava stání před základní školou
 • dokončení chodníku až po nádraží od Stojáků
 • výstavba sítí k 17 RD u nádraží-komunikace,chodník,VO,kanalizace splašk.+dešťová,vodovod,plynovod-čerp.úvěr 8mil.Kč
 • další etapa zpracování nového územního plánu obce - dotace z POV Olom.kraje ve výši 72.600,-Kč
 • zahájení prací na REKULTIVACI staré skládky komun.odpadu

ROK 2014 

 • pokračování REKULTIVACE staré skládky TKO
 • dokončen nový územní plán obce v digitální formě
 • rekonstrukce plotu-zděný u mateřské školky
 • výstavba dalších 34 urnových míst na hřbitově
 • Olomoucký kraj -opravil hlavní silnici 444/II mezi obcemi
 • opravena a natřena omítka požární zbrojnice

ROK 2015

 • Olomoucký kraj - opravil hlavní silnici v obci včetně nástupního ostrůvku na autobus
 • začaly jezdit nové linky autobusu po celý rok do Šternberka - obec nově přispívá na dopravu KIDSOK
 • dokončení REKULTIVACE staré skládky TKO za pomoci dotace OPŽP
 • výstavba prodloužení sítí za humny s přípojkami, splašková kanalizace propojena od rybníka po mateřskou školu 
 • nová výsadba akátů a živého plotu podél hlavní cesty ve středu obce
 • Olomoucký kraj -opravil hlavní silnici 444/II v obci a vybudoval autobusový záliv, který předá do majetku obce
 • umístění radaru u Fišerových - u Floriánka při vjezdu do obce od Uničova
 • nasvícení věže kostela reflektory

 

 červen2015 (16).jpg rekultivaceskladky2015 (14)[1].jpg  rekultivaceskladky2015 (17).jpg

ROK 2016

 • Nákup nové sekačky červené, prodej opravené zelené sekačky
 • Výstavba -rekonstrukce hospod.budovy-občerstvení  na hřišti za podpory TJ Mladějovice / darem předáno vybudování
 • Výstavba víceúčelového hřiště
 • Výstavba občanské vybavenosti vedle obec.úřadu-kancelář starosty, knihovna, klubovny a garáž
 • Oprava kaple naproti kostelu- výstavba kamenné zídky, okopání zadní stěny, znovu omítnuto a natřeno na bílo a šedou
 • Oprava omítky hřbitovní zdi a zakrytí shora břidlicovou deskou-oprava poškozené části