image
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Mladějovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Mladějovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Mladějovice
  Mladějovice 24
  785 01 Šternberk

 • Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Mladějovice
  Mladějovice 24
  785 01 Šternberk

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
  středa:   8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 034 084
  mobilní telefon: +420 724 858 146

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.mladejovice.cz 

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Mladějovice
  Mladějovice 24
  785 01 Šternberk

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec@mladejovice.cz 

 • 4.8 Datová schránka

  xm8asbf

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1801689359 / 0800

6. IČ

00635308

7. DIČ

CZ00635308, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb


Další informace:

Informace podle zák.106/1999 Sb.

r. 2022

Žádost č.1/2022 - 06.01.2022 dotaz        06.01.2022 odpověď

Žádost č.2/2022 - 25.04.2022 dotaz        28.04.2022 odpověď

Žádost č.3/2022 - 27.04.2022 dotaz        28.04.2022 odpověď

Žádost č.4/2022 - 02.05.2022 dotaz        09.05.2022 odpověď

r.2021

Žádost č.1/2021 - 23.8.2021 dotaz     1.9.2021 odpověď

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: