image
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů Územně samosprávných celků a některých správních úřadů - zde

 

Obecně závazné vyhlášky, nařízení obce

Název vyhlášky Účinnost 

OZV_Místní poplatek ze psů 4/2023

1.1.2024

OZV_Místní poplatek za odpadové hospodářství 3/2023

1.1.2024

OZV_Obecní systém odpadového hospodářství 2/2023

1.1.2024

OZV_společný školský obvod ZŠ a MŠ.pdf (Komárov) 1/2023

20.4.2023

OZV Pohyb psů na veřejném prostranství.pdf 1/2022

Přílohy OZV Pohyb psů.pdf

  13.5.2022

OZV_Školský obvod ZŠ Mladějovice.pdf

25.5.2021

OZV Zrušení užívání VP.pdf

10.1.2020
OZV o znaku a praporu obce č.1/2004 

23.3.2004

OZV Požární řád obce č.2/2004 

23.3.2004

OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č.1/2011

1.1.2012

OZV o vyhlášení závazné části územ.plánu obce Mladějovice č.2/2002

6.3.2002

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

 

Usnesení zastupitelstva

uzob.jpg

 

 

Veřejnoprávní smlouvy

 

 

Ostatní dokumenty obce

 
 Název  Platnost
 Pravidla pro vyřizování petic a stížností  1.6.2023
 Provozní řád KD Mladějovice  1.1.2024
 Řád veřejného pohřebiště Mladějovice  1.4.2020
 Provozní řád víceúčelového hřiště  1.1.2024
Jednací řád Zastupitelstva obce Mladějovice 19.10.2022