Sledujte nás na facebooku Napište nám Fotogalerie

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od 

Mladějovice Ŕad-pohrebistekonečný okres.pdf

                    1.1.2020
Vyhláška č 1-2019 psi.pdf 

1.1.2020

OZV o znaku a praporu obce č.1/2004 

23.3.2004

OZV Požární řád obce č.2/2004 

23.3.2004

Vyhláška č 2-2019 TKO.pdf

1.1.2020

Vyhláška 3 rušení OZV-uzivani_VP_-_20191025.pdf

1.1.2020

OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č.1/2011

1.1.2012

OZV o vyhlášení závazné části územ.plánu obce Mladějovice č.2/2002

Provozní řád obecního sálu KD Mladějovice Provozní řád 2020.pdf

6.3.2002

1.1.2020