Obec Mladějovice Obec Mladějovice Oficiální stránky obce

Vítáme Vás na stránkách Obce Mladějovice

Úvodní slovo

Obec Mladějovice leží v podhůří Nízkého Jeseníku, v Olomouckém kraji, je členem Mikroregionu Šternbersko. Na katastru o výměře 1 044 ha žije v současnosti cca 680 obyvatel. Obec je zřizovatelem Základní a Mateřské školy. Zásobování potravinami zajišťuje jedna soukromá prodejna. Doprava je zajištěna autobusovými spoji pro školáky do Šternberka a Újezdu u Uničov a vlaky na trati Olomouc- Šumperk. V obci je provedena plynofikace, kanalizace , vodovod ... Pro návštěvníky obce je k dispozici restaurace, kterou mohou navštívit po shlédnutí Kapliček, místního kostela nebo Památné lípy. Bližší informace o historii, současnosti, kultuře, podnikání apod. najdete pod odkazy v levém sloupci nabídky.

Dopis od pamětníka z Polska, pana Malinovského zde   a naše odpověď dopis

 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE  MLADĚJOVICE - Veřejná vyhláška

Na elektronické úřední desce jsou k nahlédnutí materiály k novému územnímu plánu obce .

ZÍSKANÉ DOTACE   V  ROCE 2014

V letošním roce 2014 se nám podařilo získat z rozpočtu  Olomouckého kraje příspěvek na opravu techniky hasičů  ve výši 10.000,-Kč.

Z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje již žádat nemůžeme, protože tento program je už jen pro obce do 500 obyvatel.

Z Operačního programu Životního prostředí a Evropské unie - Fond soudržnosti získala naše obec příslib dotace na rekultivaci skládky v obci. Dotace ve výši cca 46 mil.korun. Rekultivace skládky bude další akci  roku 2013-2014.

V roce 2012 v naší obci proběhla výstavba 1.etapy cyklostezky na trase Uničov _ Šternberk .  Etapa je na nejkritičtějším úseku pro chodce a cyklisty v obci a to od ulice pod hřbitovem kolem kulturního domu po "malou stranu". Bude zajištěna větší bezpečnost pro děti a další občany naší obce a případné návštěvníky obce.

Mladějovice Mladějovice Mladějovice
     

Na výstavbu jsme získali v roce 2012 prostředky ve výši 696.000,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje.

STAVEBNÍ  MÍSTA                   

Obec nabízí stavební místa v lokalitě "u nádraží" o rozloze kolem 1000 m2.  Zasíťování pozemků je dokončeno  /vodovod,plyn,elektropřípojky, kanalizace splašk.+povrchové, komunikace, chodník/.

Cena za m2 je 550,-Kč schválená dne 1.10.2013 na veřej.zasedání zastupitelstva obce. Případní zájemci mohou podat žádost o  koupi pozemku na obecním úřadě, kde získáte další informace o parcelách. Tel. 585 034 084-p.Filgasová, p.Horáková

nákres parcel zde . Další již obsazené pozemky nezaškrtnuté v nákresu parcel: 476/19 (851m2), 476/22 (1036), 476/28 (1000).

KOSTEL SV.Maří Magdalény

Pohledu z okolí na naší obec dominuje kostel sv.Maří Magdalény.

Současný stav kostela vyžaduje nutně opravu.  Také díky příspěvkům občanů již byla opravena věž a hodiny. Na další opravy se prostředky dále shánějí.

Celkové příspěvky občanů   ............ 65.838,- Kč. Obec Mladějovice poskytla příspěvek z rozpočtu obce celkem ve výši 240.000,-Kč.

Připravuje se další etapa oprav.

Informace o počasí ze stránek slunecno cz  nám říkají kde je jaké počasí 

Meteoradar