Obec Mladějovice Oficiální stránky obce

 

Vítáme Vás na stránkách Obce Mladějovice

Úvodní slovo

Obec Mladějovice leží v podhůří Nízkého Jeseníku, v Olomouckém kraji, je členem Mikroregionu Šternbersko. Na katastru o výměře 1 044 ha žije v současnosti cca 680 obyvatel. Obec je zřizovatelem Základní a Mateřské školy. Zásobování potravinami zajišťuje jedna soukromá prodejna. Doprava je zajištěna autobusovými spoji pro školáky do Šternberka a Újezdu u Uničov a vlaky na trati Olomouc- Šumperk. V obci je provedena plynofikace, kanalizace , vodovod ... Pro návštěvníky obce je k dispozici restaurace, kterou mohou navštívit po shlédnutí Kapliček, místního kostela nebo Památné lípy. Bližší informace o historii, současnosti, kultuře, podnikání apod. najdete pod odkazy v levém sloupci nabídky. V současné době se obec snaží o výstavbu cyklostezky, která by navazovala na obec Babice a město Šternberk. 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE  MLADĚJOVICE - Veřejná vyhláška

K nahlédnutí materiály jsou na stránce: Obecní úřad - základní informace a ÚP obce - na konci stránky

 

 

STAVEBNÍ  MÍSTA

Nyní má obec k dispozici poslední volný stavební pozemek č. 356/1 o výměře 1419 m2 a cenu 450,-Kč/m2, který se nachází v ulici pod hřbitovem směrem na Uničov poslední ulice vlevo a za rodinným domem čp.137 na pravé straně. Mezi zahradou u domu čp.137 a pozemkem 356/1 povede cyklostezka směrem na Újezd přes Rybníček.

 

 

ZÍSKANÉ DOTACE   V  ROCE 2014-2015  

         

Z Operačního programu Životního prostředí a Evropské unie - Fond soudržnosti získala naše obec  dotaci na rekultivaci skládky v obci. Dotace ve výši cca 46 mil.korun. Rekultivace skládky bude další akci  roku 2013-2015.

 

 

Dotace od Obce Mladějovice

Obec Mladějovice nevyhlašuje žádné programy pro získání dotací od obce. V případě Vašeho zájmu získat podporu od obce při pořádání kulturních a sportovních aktivit nebo dotaci na činnost organizace s volnočasovým zaměřením pro všechny nebo  pečovatelskou náplní, musíte zaslat žádost o příspěvek nebo dar. Formuláře žádostí jsou přiloženy.

Pro účel získat dotaci zašlete formuřář pro jednotlivce 1.  Žádost o dotaci -fyzická osoba.pdf  

nebo pro organizace 2. Žádost o dotaci -právnické[1].docx

Je možné také podat žádost o dar. Darovací smlouva.docx

V případě vašeho zájmu musíte tedy určit zda žádáte o příspěvek ve vyčíslené výši-hodnotě /vyberte správný formulář žádosti  a znamená to, že poskytnutí dotace/příspěvku podléhá vyúčtování - doložení kopií dokladů o použití prostředků/ nebo požádáte o dar věcný nebo finanční.

 

 

 

KOSTEL Sv.Maří Magdalény

Pohledu z okolí na naší obec dominuje kostel sv.Maří Magdalény.

Současný stav kostela vyžaduje nutně opravu.  Také díky příspěvkům občanů již byla opravena věž a hodiny. Na další opravy se prostředky dále shánějí.

Celkové příspěvky občanů   ............ 65.838,- Kč+ 20.000,- Kč na hodiny. Obec Mladějovice poskytla příspěvek z rozpočtu obce celkem ve výši 240.000,-Kč.

Připravuje se další etapa oprav. Proběhla oprava varhan za cca 170 tis.Kč. Prostředky na opravu přispějí obce Mladějovice, Komárov a Řídeč. Občané přispěli při benefičním koncertu 2.4.2016 uspořádaného v kostele. Pokud máte zájem přispět finančním darem na opravy kostela v Mladějovicích, můžete posílat finanční dary přímo na účet Farnosti Mladějovice č. 180 287 5399 / 0800 u České spořitelny.  

 

Informace o počasí ze stránek slunecno cz  nám říkají kde je jaké počasí 

Meteoradar