image
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Hřbitov

Hřbitov

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění

UPOZORNĚNÍ

V prosinci 2023 skončila většině nájemníkům nájemní smlouva. Nájemcům si dovolujeme připomenout, že nové nájemní smlouvy se uzavírají
na Obecním úřadě Mladějovice v úředních dnech pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod., mimo úřední dny jen po telefonické domluvě,
tel.: 
585 034 084

Dvojhrob             1 800,- Kč / 15 let

Jednohrob             900,- Kč / 15 let

Urnové místo     1 200,- Kč / 15 let

 

Základní informace

Z kapacitních důvodů akceptuje Obec Mladějovice nové nájemce s trvalým pobytem na území Obce Mladějovice a v okolních obcích.

Nájemcům hrobových míst si tímto dovolujeme připomenout ohlašovací povinnost vůči pronajímateli při plánovaném zásahu do stávajícího stavu hrobového místa (např. u příležitosti rekonstrukce hrobu, čištění hrobu firmou, uložení urny do hrobu, kopání hrobu před pohřbem, apod.....).

Hlaste nám prosím i případnou změnu osobních údajů na smlouvách, změnu kontaktních údajů, apod.

V případě, že stávající nájemce již nemá zájem pokračovat v nájemním vztahu a chce převést nájem hrobového místa na jinou fyzickou osobu, nechť vyplní formulář žádosti o převod nájmu  Žádost o převod hrobového místa.pdf

V případě úmrtí nájemce hrobového místa prosíme rodinné příslušníky, aby kontaktovali Obecní úřad Mladějovice za účelem projednání přechodu nebo skončení nájmu a doložili k jednání rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení po zůstaviteli a případně souhlasná stanoviska ostatních dědiců.

Obracíme se na rodinné příslušníky, kteří navštěvují rodinný hrob a jsou si vědomi, že nájemce, s nímž má Obec Mladějovice uzavřenou nájemní smlouvu již nežije, nechť bez obav kontaktují na uvedených kontaktech, či osobně v úředních dnech pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod. Obecní úřad Mladějovice, tel.: 585 034 084, e-mail: obec@mladejovice.cz  za účelem vyjasnění nájmu.

 

Řád veřejného pohřebiště_2020.pdf 

Ceník_hřbitov_2014.pdf